ปี พ.ศ. 2565

Commu Thesis Exhibition 2022 : Exclusive CO'XI ผลงานระดับบุคคล (Exclusive for Personal)

Commu Thesis Exhibition 2022 : Exclusive CO'XI
นิทรรศการงานแสดงนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ออนไลน์
ของนิสิตชั้นปีที่ 4 เอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2565

ผลงานระดับมหาวิทยาลัย (Exclusive for Personal) จำนวน 8 ผลงาน
โดยผลงานประเภทนี้จำอำนวยความสะดวกให้กับบุคคล คัดสรร และช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถส่งมอบความสะดวกให้กับทุกเพศทุกวัยได้อีกด้วย

1. ELDER JOB Application
ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุด Aged Society โดยสมบูรณ์ เนื่องจากมีประชากรผู้สูงอายุ 20% ของประชากรทั้งหมดในประเทศ ต่ยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานใดให้ความสนใจในการหางานให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ทำให้เราอยากพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้สูงอายุจำนวนมากที่ยังต้องการหรือจำเป็นในการทำงานโดยเฉพาะ ซึ่งได้ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างง่าย ๆ ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน

2. GOOD CHOICE Application
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นปัจจัยสี่ที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ แต่ด้วยเงื่อนไขหลายอย่างที่อาจจะทำให้ไม่สามารถซื้อเสื้อผ้าจำนวนมากมาใช้ในแต่ละวัน ทางออกที่ดีอย่างหนึ่งที่นิยมทำกันในปัจจุบันคือการเช่าเสื้อผ้า และปล่อยเช่าสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้เสื้อผ้านั้น ๆ แล้ว แอปพลิเคชันนี้จึงถูกสร้างขึ้นโดยการอกแบบให้มีความทันสมัย ตรงตามความถูกต้องการของผู้ใช้ ใช้งานง่าย และมีความสวยงามในขณะเดียวกัน

3. GREEN LIFE Application
เนื่องจากวิกฤตโควิดส่งผลกระทบต่อรายได้ทั้งในและนอกภาคเกษตรมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามีอุปสรรคในการขายสินค้าเกษตร เนื่องจากข้อจำกัดของระบบขนส่งซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการระงับการระบาด และการเปลี่ยนแปลงไปของช่องทางการขายสินค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมไปตลาดในชุมชนลดลงและเปลี่ยนไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้นจึงเกิดไอเดียพัฒนา แบบจำลองโปรแกรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการเกษตรและสนับสนุนการซื้อสินค้าเกษตรกรไปยังลูกค้าได้โดยตรงด้วยวิธีการของเกษตรยุคใหม่

4. HATTHAKAM Application
HATTHAKAM  เป็นแอพพลิเคชันที่ให้คุณเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมไทยประเภทต่างๆ พร้อมทั้งสามารถปรับแต่งสินค้าที่คุณชื่นชอบเพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับคุณและคนที่คุณรัก ไม่ขพลาดข่าวสารสำคัญโปรโมชันสุดพิเศษจากผู้ประกอบการโดยตรงก่อนใครและเพิ่มความสะดวกสบายด้วยผู้ช่วยส่วนตัวที่จะช่วยให้คุณค้นหาสินค้าที่คุณชื่นชอบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. KASPER Applicaiton
เป็นแอพพลิเคชันสำหรับแนะนำร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้านในประเทศไทย การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในเป็นอย่างมาก ทำให้ธุรกิจร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้านเริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากต้นทุนในการใช้จ่ายน้อย แอปพลิเคชันสำหรับแนะนำร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้านในประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้มีพื้นที่ในการโปรโมทร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้าน เพื่อทำให้ผู้ประกอบการลดการแข่งขันกับร้านค้ารายใหญ่และจำกัดตนทุนในการโปรโมท

6. PLANTE Application
แอปพลิเคชัน Plante เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการสวนขนาดย่อมร่วมกับอุปกรณ์ภายใต้การทำงานของระบบ Smart Garden ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของการควบคุมการจัดการสวนชั้นปลูกผักผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดยทำงานผ่านระบบ Internet of Things (IoT) ร่วมกับการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถควบคุม สั่งการ และดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูกได้อย่างง่ายและรวดเร็ว และสำหรับการทำงานของแอปพลิเคชันนี้จะเป็นตัวช่วยและตัวเลือกสำหรับผู้ที่สนใจการปลูกสวนขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์สูงสุด

7. RELAX SPACE Applicaiton
เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับค้นหาพื้นที่ Co-working spcae ภายในจังหวัดกรุงเทพฯ โดยเราได้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย และยกระดับการบริการให้แก่ผู้ใช้ผ่านรูปแบบของฟังก์ชันต่าง ๆ นอกจากนั้นตัวแอปพลิเคชันยังเปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างพื้นที่ Co-working space กับตัวผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายยิ่งขึ้น

8. TIME AR EXPERIENCE Application
การพัฒนาแบบจำลองโปรแกรมประยุกต์งานจัดการแสดงสินค้ามหกรรมยานยนต์ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี AR เพื่อส่งเสริมการร่วมงานในสถานการณ์โควิด-19 จะช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือสำหรับส่งเสริมการน่วมงานจัดแสดงสินค้า มหกรรมยานยนตร์ ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 และช่วยเพิ่มประสบการณ์การเข้าชมงาน จัดแสดงสินค้าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น