ปี พ.ศ. 2564

[THESIS] Online Learning อุ่นใจสุขภาพอาจไม่รู้ตัว

Online Learning..

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ หัวข้อ Online Learning อุ่นใจสุขภาพอาจไม่รู้ตัว
Concept : ข้อจำกัดของการเรียนออนไลน์
โดย...นางสาวปัณณภา ศิริวรรณ
นางสาวภาวินี นิลโต
นางสาวศิริลักษณ์ สุจีรกุลกิจ

นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


การเรียนออนไลน์ของเด็กประถมในยุค New normal แน่นอนว่าพ่อแม่ทุกคนอุ่นใจที่ลูกๆไม่ต้องออกไปเสี่ยงรับเชื้อโควิด แต่อาจมองข้ามปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก หากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกวิธีจากผู้ปกครอง มาเรียนรู้วิธีรับมือและการจัดการที่ถูกต้องในการเรียนออนไลน์ของเด็กวัยประถมไปกับสื่อนี้ได้เลย

สถานะการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันเด็กจะต้องเรียนอยู่ที่บ้าน จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อไม่ให้มีกระทบต่อเด็ก เช่น การมีปฎิสัมพันธ์กับเด็กเพื่อลดความเครียดให้กับเด็ก , การสร้างเสริม EQ ให้กับเด็ก

แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความสะอาด ควรมีเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาด ป้องกันโควิด-19