Online Classroom

ปี พ.ศ. 2563

การใช้งาน Google Hangout Meet


แนะนำให้เข้าใช้งาน Google Meet ด้วยอีเมล์ @g.swu.ac.th
[หากยังไม่มี.. คลิกที่นี่]

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ / PC / Desktop / Mac

Applicaion สำหรับ iOS Applicaion สำหรับ Android

. . .

ขั้นตอนการใช้งาน

•  กดเข้าใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน
•  คลิกที่ Join or start a meeting เพื่อเริ่มการสร้างห้องเรียน
•  กรอกชื่อ Meeting Code โดยอาจจะเป็นรหัสรายวิชา หรือตอนเรียน หรือเนื้อหาที่จะทำการเรียนการสอน แล้วกดที่ Continue
•  จะแสดงหน้าจอตัวอย่าง พร้อมกล้องเว็บแคมที่ทำการต่อไว้ หากต้องการเริ่มต้นโปรดคลิกที่ Join meeting
•  สามารถคัดลอกลิงค์เข้าห้องเรียนได้โดยการกด Copy joining info แล้วทำการส่งให้นิสิต
•  รอให้นิสิตเข้าสู่ห้องเรียนครบ และสามารถเริ่มสอนได้ทันที


•  สามารถดูผู้ที่อยู่ในห้องเรียนได้โดยการกดที่ปุ่ม People จะแสดงหน้าจอและชื่อของนิสิต (ด้านบนขวามือ)
•  สามารถแชทกับนิสิตได้ผ่านปุ่ม Chat (ด้านบนขวามือ)
•  สามารถปิดไมค์ของนิสิตได้โดยการกดที่เมนู People > คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมด้านหลังชื่อนิสิต > กดปุ่มไมค์ (Mute Microphone)

•  หากต้องการจบการเรียนการสอนแล้ว ให้กดที่ปุ่มวางสาย ที่อยู่บริเวณแถบเมนูด้านล่าง

. . .

ต้องการนำเสนอหน้าจอ / สไลด์ประกอบการเรียน

•  สามารถทำได้ผ่านการใช้งานบน Desktop / PC / Mac เท่านั้น โดยการกดปุ่ม Present Now ที่อยู่ที่แถบเมนูด้านล่าง
•  ทำการเลือก
--- 
(1) A Window คือเลือกหน้าจอโปรแกรมที่ต้องการนำเสนอ
--- 
(2) Your entire screen คือเลือกการนำเสนอทั้งหน้าจอ

•  รอสักครู่ ระบบจะขึ้นว่า You're presenting to everyone ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการนำเสนอ และจะขึ้นแถบด้านล่างจอว่า meet.google.com is sharing your screen.
•  ในขณะที่มีการนำเสนอหน้าจอ กล้องเว็บแคมของผู้นำเสนอยังจะขึ้นอยู่ (สามารถตรวจสอบได้ในเมนู People)
•  หากต้องการหยุดการนำเสนอหน้าจอ ให้กดที่ Stop sharing ที่แถบด้านล่าง หรือเปิดหน้าจอ Google Meet แล้วกดที่ Stop presenting

. . .

ต้องการนำเสียงจากคอมพิวเตอร์ออกไปยัง Google Meet


ระบบปฏิบัติการ Windows 8 / 10

•  1. ต้องทำการเปิด Sterio Mix ก่อน โดยคลิกขวาที่ปุ่มลำโพง (บริเวณ Taskbar) > แล้วเลือก Sound
•  2. ปรากฎหน้าต่าง Sound > คลิกที่แท็บ Recording > คลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่าง กดเลือก Show Disabled Device และ Show Disconnected Device ให้มีเครื่องหมายถูกหน้าเมนูทั้งสอง
•  3. จะปรากฎ Sterio Mix ขึ้นมา ให้ทำการคลิกขวาและเลือกเป็น “Enable”
•  หรือ ดูขั้นตอนการเปิดใช้งาน Sterio Mix [ที่นี่]


•  หากต้องการใช้งาน ให้เปิดที่หน้า Google Meet คลิกที่ Setting (ปุ่ม 3 จุด บริเวณแถบเมนูด้านล่าง > Setting) กดที่แท็ป Audio เลือก Microphone เป็น Sterio Mix (เมื่อเปลี่ยนแล้วจะไม่สามารถใช้ไมโครโฟนได้ หากต้องการใช้ต้องกลับมาใช้เสียงไมโครโฟน ให้เลือกที่ Device ที่เลือกไว้ในตอนแรก)


ระบบปฏิบัติการ Mac OS

•  1. ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Soundflower ก่อนในครั้งแรก [คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด]
•  2. เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ทำการแตกไฟล์ .dmg และลงโปรแกรม Soundflower.pkg
•  3. ในครั้งแรก จะยังไม่สามารถเปิดได้ ให้กด OK ก่อน แล้วไปที่ System Preferences > Security & Privacy > General เปลี่ยน Allow apps downloaded from เป็น App store and identified developers
•  4. โดยด้านล่างจะขึ้นว่า "Soundflower.pkg" was blocked from use.... ให้คลิกที่ Open Anyway > จะปรากฎหน้าต่าง ให้กดที่ Open เพื่อเริ่มต้นการลงโปรแกรม
•  5. ทำการลงโปรแกรมให้เรียบร้อยตามขั้นตอนที่กำหนด (หากขึ้นว่าลงไม่สำเร็จ ให้เข้าไปที่ System Preferences > Security & Privacy > General ใหม่อีกครั้ง จะขึ้นข้อความให้กด Allow หรือ Open Anyway เมื่อกดเรียบร้อยให้ทำการลงใหม่อีกครั้ง)
•  6. เมื่อลงเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ Launchpad หรือเข้าที่ Application ทำการค้นหา Audio MIDI Setup
•  7. กดปุ่ม + ที่บริเวณมุมล่างซ้าย เลือก Create Multi-Output Device > คลิกถูก Use ที่ด้านหน้า Built-in Output, Soundflower (2ch), Soundflower (64ch) และติ๊กถูก Drift Correction ด้านหลัง Soundflower (2ch), Soundflower (64ch)
•  8. ไปที่เมนู System Preferences > Sound คลิกที่แท็ป Output เลือกเป็น Multi-Output Device และกดไปที่แท็บ Input เลือกเป็น Soundflower (2ch)
•  หรือ ดูวิธีการลงโปรแกรม Soundflower ได้ [ที่นี่ เริ่มนาทีที่ 1:00]


•  หากต้องการใช้งาน ให้เปิดที่หน้า Google Meet คลิกที่ Setting (ปุ่ม 3 จุด บริเวณแถบเมนูด้านล่าง > Setting) กดที่แท็บ Audio เลือก Microphone เป็น Soundflower (2ch) (เมื่อเปลี่ยนแล้วจะไม่สามารถใช้ไมโครโฟนได้ หากต้องการใช้ต้องกลับมาใช้เสียงไมโครโฟน ให้เลือกที่ Device ที่เลือกไว้ในตอนแรก)
•  เมื่อเสร็จการสอนแล้ว ให้คืนค่าเดิมเพื่อการใช้งานปกติ โดยไปที่ System Preferences > Sound คลิกที่แท็บ Output เลือกเป็น Internal Speakers (หรือ Device เริ่มต้น) และกดไปที่แท็บ Input เลือกเป็น Internal Microphone (หรือ Device เริ่มต้น)

. . .

คู่มือการใช้งาน จากสำนักคอมพิวเตอร์