ปี พ.ศ. 2562

นิสิตสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนต้นแบบ” ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนต้นแบบ” ครั้งที่ 2 สาขา “ศิลปินดารา นักร้องและนักแสดง”

โอม - ภวัต จิตต์สว่างดี
นิสิตวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ชั้นปีที่ 2

และ นนน - กรภัทร์ เกิดพันธุ์
นิสิตวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ชั้นปีที่ 1

ในงานประกาศรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนไทยแห่งปี “Thailand Master Youth 2019” จัดโดยชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562


ขอบคุณข้อมูลข่าว : จาก GMMTV

#COSCI #SWU #ทีมมศว #GMMTV