ปี พ.ศ. 2562

นิสิตการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เข้ารับพระราชทานรางวัล ‘เข็มวันอานันทมหิดล’

นางสาวธันยพร คงแจ่ม นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นักแสดงจากละครเรื่องเทพธิดาขนนก ช่อง 8 และศิลปินจากค่ายอาร์สยาม

เข้ารับพระราชทานรางวัล “เข็มวันอานันทมหิดล” จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่บำเพ็ญตนผู้ทำคุณประโยชน์เป็นต้นแบบ ‘มีน้ำใจ..สร้างกุศล’

เมื่อวันอาทิตย์ 9 มิถุนายน 2562 ณ ตึก อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย