ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] ภาพยนตร์สั้น : without ignition ≠ be safe

เมื่อเขาบอกว่า “บุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตราย” ? ปลอดภัยต่อตัวผู้สูบเองและคนรอบข้าง อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยทำให้เลิกบุหรี่ธรรมดาได้.. แต่ความจริงแล้วภายใต้รูปลักษณ์ที่ทันสมัยของบุหรี่ไฟฟ้า และควันที่ถึงแม้จะไม่เกิดการเผาไหม้นั้น “อันตราย” กว่าที่คุณคิด! ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวพิมอร ยิ้มย่อง
- นางสาวณัฐณิชา ภักดีอำนาจ