ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Website Marketing : CHADA

ชื่อผลงาน: CHADA
ชื่อ Thesis: การพัฒนาเว็บไซต์ขายขนมไทย CHADA Tea Boutique
Concept: ขนมไทยต้นตำรับชาววัง ที่พร้อมส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณ

สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางสำหรับการขายขนมไทยและโปรโมทร้าน ซึ่งปัจจุบันลูกค้าหลายกลุ่มยังไม่ทราบว่าทางร้านมีบริการส่งขนมแบบเดลิเวอรี

.

.

ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นายธีรเทพ กังกริช
- นางสาวมัชฌิมา โพธิกุล