ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Social Media Marketing : Lendly Corner

ชื่อผลงาน : LendlyCorner
ชื่อ Thesis : การพัฒนาสื่อโซเชียลมีเดียให้บริการเช่าเสื้อผ้าแฟชั่น (Lendly Corner)
Concept : บริการเช่าชุดไปเที่ยวในราคาเบาๆ

Lendly Corner บริการให้เช่าเสื้อผ้าแฟชั่นในราคาที่จับต้องได้ มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย เหมาะกับทุกโอกาส ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวนงนภัส ชำนาญ
- นางสาวบุษริน สุโขพันธ์