ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Application Marketing : sare

ชื่อผลงาน: sare
ชื่อ Thesis: การพัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุนการส่งเสริมการขายสินค้าในธุรกิจค้าปลีก (sare แซร์)
Concept: แชร์โปรโมชันเพื่อความประหยัดที่มากกว่า

แอปพลิเคชันให้บริการจับคู่โปรโมชัน หาเพื่อนแชร์โปร ให้ลูกค้าได้สินค้าที่ต้องการตามจำนวนและราคาที่พอใจบนแอปพลิเคชันที่ไว้ใจได้ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวลลัลวัลศ์ กุลองคณานนท์
- นายวัชรพล มิงสะเมาะห์