ปี พ.ศ. 2565

เที่ยว มั้ย คราฟต์ Thesis Exhibition

'เที่ยว มั้ย คราฟต์ Thesis Exhibition'
งานแสดงผลงาน THESIS ของนิสิตเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เที่ยว มั้ย คราฟต์’ งานแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองการท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิม

‘เที่ยว’ เนื่องจากพวกเราเป็นนิสิตเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราเลยพาทุกไปเที่ยวทั่วไทยผ่านชิ้นงานของเรา ว่าแต่ละจังหวัดหรือแต่ละสถานที่มีอะไรน่าสนใจบ้าง ทั้งของกิน ของใช้ รวมไปถึงการบริการ ทุกคนจะได้เที่ยวผ่านสื่อและผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกมาของนิสิตแต่ละกลุ่ม

‘คราฟต์’ ที่หมายถึงงานฝีมือ เพราะผลงานต่าง ๆ เป็นผลงานที่นิสิตแต่ละกลุ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง แม้ว่าบางอย่างอาจไม่ใช่งานฝีมือด้วยสินค้าและบริการ แต่สื่อต่าง ๆ ก็ออกมาด้วยฝืมือของนิสิตแต่กลุ่ม

ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ Siam Center ลาน Atrium 2 ชั้น G (หน้า Sephora)