ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] ผลิตภัณฑ์ : แมคม่วน (Macmuan)⁣ - จ.เลย

“เลย” เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศโอบล้อมด้วยภูเขา และอากาศเย็นสบาย ทำให้มีการปลูกพืชเมืองหนาวอย่างถั่วแมคคาเดเมีย เราจึงอยากใช้ผลผลิตนี้เป็นตัวแทนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเลย ผ่านผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียอบกะลา ภายใต้แบรนด์ แมคม่วน (Macmuan)⁣⁣


นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่าน สื่อวิดีโอ Animation 2D โดยมี Character ประจำแบรนด์อย่าง “น้องแมคม่วน”ที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย ผ่านเรื่องราวการผจญภัยของน้องแมคม่วน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการผจญภัย โดยมีผ้าขาวม้าเป็นสิ่งนำพาให้ออกเดินทางไปสนุกสนานกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลย จนมาเป็นผลิตภัณฑ์ ถั่วแมคคาเดเมียอบกะลา ในแบรนด์แมคม่วน (Macmuan) ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวธนภรณ์ พุ่มสิริโรจน์⁣
- นางสาวสุพิชฌาย์ ปรางค์จันทร์⁣
- นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์รัมย์⁣