ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Business & Marketing Development : Oven Box

ชื่อผลงาน : Oven Box
ชื่อ Thesis : การพัฒนาแผนธุรกิจและช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย Oven Box ขนมคลีน รักษ์โลก
Concept : ขนมคลีน ที่ใส่ใจคนและโลก

Oven Box เป็นการพัฒนาแผนธุรกิจและช่องทางการจัดจำหน่ายขนมคลีน​ รักษ์โลก โดยเป็นสื่อกลางที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูล​ ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษ์โลก​ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นายพิสิฐ​ ซื่อวิริยพันธุ์​
- นางสาวยุพารัตน์​ อิทธิฤทธิกุล​
- นางสาวศศิมา​ มาพบสุข​