ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Web Application : Medium

ชื่อผลงาน : Medium
ประเภทผลงาน : เว็บแอปพลิเคชัน
Concept : เว็บแอปพลิเคชันที่จะช่วยรวบรวมร้านค้าต่างๆไว้ในที่เดียว

เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการรวบรวมร้านค้าภายในห้างแพลตตินั่ม แฟชั่น มอลล์ เพื่อที่จะให้เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจในการค้นหาร้านค้า และสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าแพลตตินั่ม แฟชั่น มอลล์
ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- มินตรา บุญชู