ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] ผลิตภัณฑ์ : ชาร์ม (CHARM) - จ.ลำปาง

หากพูดถึงจังหวัดเมืองรองที่โดดเด่นในเรื่อง “หัตถศิลป์” ก็คงจะเป็นเมืองไหนไปไม่ได้นอกจาก “ลำปาง” ที่ถูกเรียกว่าเป็นนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยจังหวัดลำปางถือเป็นถิ่นเมืองเซรามิกมาตั้งแต่ดั้งเดิม สัญลักษณ์ที่รู้จักกันดีก็คือ “ชามตราไก่” หรือ “ชามไก่” ที่จังหวัดลำปางเป็นต้นกำเนิดแหล่งผลิตที่สำคัญนั่นเอง

พวกเราจึงนำเอกลักษณ์อันเป็นเสน่ห์ของจังหวัดลำปางมาผสมผสานกลายเป็นเซรามิกรูปแบบใหม่ โดยการชูสัญลักษณ์ทั้ง 5 ของชามตราไก่ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้คนเกิดการจดจำแบรนด์ชาร์ม และใช้สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นตัวแทนในการท่องเที่ยวของแต่ละสาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางให้ยั่งยืนต่อไปผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวชลกานต์ ชาคริยานุโยค
- นางสาวฐิตารีย์ สิงห์บุญญานุภาพ
- นายสุปัญญ์ ทนุบำรุงสาสน์