ปี พ.ศ. 2564

[THESIS] ทัพยา : Thaphya

ทัพยา : THAPHYA..

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ หัวข้อ ทัพยา : Thaphya
โดย...นางสาวชยุดา วงศ์กลธูต
นางสาวปิยกลม ปิยะพงษ์
นางสาวณัฐธยาน์ โลหะชาละ

นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Concept : หากพูดถึง “พัทยา” คุณนึกถึงอะไร? คำตอบของทุกคนคงมีความเห็นที่แตกต่างกันไป แต่ที่แน่ๆ เมืองชายทะเลแห่งนี้มีตัวตนหลากหลายรูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับประเทศ ที่ไม่เคยหลับใหลทั้งในกลางวันและกลางคืน..

เนื่องจากพัทยาเป็นเมืองแห่ง แสง สี เสียง และความสนุก แน่นอนว่าหลายๆ คนอาจติดกับภาพจำพัทยาในตอนกลางคืนมากกว่า ดังนั้นเราอยากจะนำเสนอมุมมองใหม่ๆ โดยเราต้องการคืนชีพให้กับ sun sea sand ของพัทยาให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง โดยเราจะหยิบยื่นความสนุกผ่าน sun sea sand แต่ยังคงความเป็นพัทยาไม่ให้หายไป โดยการถ่ายทอดออกมา ผ่านคอนเซ็ปต์ชื่อว่า “ทัพยา” ซึ่งคำว่า "ทัพยา" นั้นเป็นชื่อดั้งเดิมก่อนที่จะมาเป็น "พัทยา" และสิ่งที่เราต้องการจะสื่อคือ การนำเสนอพัทยาในรูปแบบสมัยก่อน ที่ใครหลายคนอาจหลงลืมไปว่าแท้จริงแล้ว พัทยามีชายหาด ทะเลที่สวยงามแต่ยังคงความเป็นปัจจุบันรวมถึงความสนุกอีกด้วย

Product ของเราก็คือเครื่องดื่ม Craft Soda เราออกแบบเป็น 3 รสก็คือ อ้อย สัปปะรด และมะพร้าว
ซึ่งเป็นพืชผลเกษตรหลักของจังหวัดชลบุรี เนื่องจากเรามองว่าพัทยาเป็นเมืองแห่งแสง สี เสียง และความสนุก ซึ่งเครื่องดื่ม Craft soda ก็เป็นสิ่งที่สื่อถึงความสนุก และให้ความสดชื่นอีกด้วย

คุณเคยนึกถึงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งบ้างไหม ? คุณเคยอยากย้อนเวลาไปช่วงนั้นไหม การคิดถึงอดีตไม่ได้เป็นการบอกว่าให้ลืมปัจจุบัน แต่เป็นการย้อนกลับไปเตือนความทรงจำว่า ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นมา.."พัทยา" เมืองแห่งสีสันที่หลายๆรู้จักและคุ้นหู แต่ใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้ว พัทยามีอดีตที่สวยงามและเคยมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นมาเหมือนทุกคนเราจึงอยากเสนอมุมมองใหม่ๆของพัทยา ผ่านความเป็น “ทัพยา”

ฝากติดตามเพจ Facebook : ทัพยา : thaphya