ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Website Marketing : Artry

ชื่อผลงาน : Artry
ชื่อ Thesis : การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางในการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเงิน
Concept : Wherever you see Minimal, you see accessories silver.

เว็บไซต์ขายเครื่องเงินเเท้ Artry accessories สไตล์เรียบๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าเครื่องประดับผ่านทางออนไลน์ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวคุณิตา ชลาชล
- นางสาวฐิติพร รัฐนิติสกุล
- นางสาวพันธ์ประภา ปลื้มปิยธรรม