ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] แอนิเมชั่น : ดีท็อกซ์...ใครบอกว่าดี

เขาบอกว่ากินอาหารเสริมดีท็อกซ์แล้วดีคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า กินอาหารเสริมดีท็อกซ์แล้วจะทำให้สุขภาพดี ผอมดี หุ่นดี อะไรก็ดีไปหมด.. แต่หารู้ไม่ว่า อาหารเสริมดีท็อกซ์นั้นเป็นอันตรายต่อร่างกายยิ่งถ้ากินมาก ๆ ร่างจะแย่ไปด้วย

ร่างกายเปรียบเสมือนเมืองแห่งหนึ่งที่ต้องได้รับการเอาใจใส่จากเจ้าเมือง นั่นก็คือ ตัวเราเอง.. ถ้าหากเมืองแห่งนี้ได้รับอาหารเสริมดีท็อกซ์เข้าไปแล้ว จะทำให้เมืองเกิดความโกลาหลวุ่นวาย

เพื่อจะรักษาเมืองไว้ เจ้าเมืองอย่างเราต้องช่วยกันหาวิธีดูแลเมืองที่มีประสิทธิภาพผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวณภัทร ไกรสรรณ์
- นางสาวพลอยไพลิน ทิมสูงเนิน