ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] ผลิตภัณฑ์ : คำหวาน (Khamwhan) - จ.เพชรบูรณ์

วีดีโอท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นี้ได้มีการแสดงถึงแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไม่ได้มีเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศาสนารวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการอีกทั้งยังได้นำคาแรคเตอร์ครอบครัวคำหวานเข้าไปแทรกไว้ในแต่ละที่เพื่อให้เป็นตัวแทนแนะนำสถานที่ต่างๆ


ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวพรพระอินทร์ เลิศมานะ
- นางสาวภัทรภร จักษุจินดา
- นางสาวสิปราง ชัยกุลเสรีวัฒน์