ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Web Application : COSCI Event

ชื่อผลงาน : COSCI Event
ประเภทผลงาน : เว็บแอปพลิเคชัน
Concept : ให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรม

เว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและจัดการกิจกรรมและโครงการต่างๆสำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะช่วยให้อาจารย์สามารถแก้ไขปัญหาตารางเวลาที่ซ้ำซ้อนกันด้วยการจัดการตารางเวลาที่เป็นระบบมากขึ้นและวิธีใช้แสนง่ายดาย พร้อมมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนช่วยย้ำให้ไม่พลาดกิจกรรมที่สำคัญ อีกทั้งยังสามารถอัพโหลดไฟล์รูปหรือเอกสารต่างๆช่วยยืนยันหลักฐานในการไปเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกด้วย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- จักรกฤษณ์ ทรัพย์สิริเดช
- ทัตเทพ สระเกิด