ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย/คณะ

งานวันเด็ก มศว ประจำปี 2560 ” สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ “

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ลานหน้าอาคารกีฬา 1          ...

ข่าววิทยาลัย (กิจกรรมนิสิต)

งานวันเด็ก มศว ประจำปี 2560 ” สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ “

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ลานหน้าอาคารกีฬา 1          ...

การศึกษา

ปฏิทินปีการศึกษา 2559

วารสารวิชาการล่าสุด

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 2559