ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย/คณะ

กำหนดการโครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า : กิจกรรม COSCI English Camp

กำหนดการจัดกิจกรรม COSCI English Camp ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. สถานที่ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นค่ะ

ข่าววิทยาลัย (กิจกรรมนิสิต)

กำหนดการโครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า : กิจกรรม COSCI English Camp

กำหนดการจัดกิจกรรม COSCI English Camp ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. สถานที่ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นค่ะ

การศึกษา

ปฏิทินปีการศึกษา 2559

วารสารวิชาการล่าสุด

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 2559