★ รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม – TCAS62 รอบที่ 1 (Portfolio)

TCAS รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

โครงการที่เปิดรับในรอบนี้

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา
 • โครงการผู้พิการ

   รายละเอียดการรับสมัคร / คุณสมบัติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :
 • ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)
 • Facebook : COSCI SWU
 • Twitter : @cosciswu
 • Line : @cosci

ลงทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2560

ลงทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2560

ผ่านทางช่องทางออนไลน์ http://commencement.swu.ac.th/ ในส่วนของ เมนู “ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา”

   ลงทะเบียนบัณฑิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :
 • ระดับปริญญาตรี : งานทะเบียนนิสิตและสถิติ โทร. 0-2649-5720 ต่อ 15614, 15662
 • ระดับบัณฑิตศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 02-649-5000 ต่อ 15618, 15644, 15646, 15730-1

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท (ภาคปลาย 2561) // วันนี้ – 19 พฤศจิกายนนี้

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

ต่อยอดแนวคิดพร้อมสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่หลากหลายให้น่าสนใจมากขึ้น พร้อมส่งเสริมเอกลักษณ์ในศาสตร์ทั้งทางด้านศิลปะ การสื่อสาร และการจัดการ ผ่าน 2 กลุ่มวิชาที่ไม่ควรพลาด

🎬 กลุ่มวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 • รู้ลึก รู้จริง รู้ยิ่งกว่าใคร ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

📢 กลุ่มวิชานวัตกรรมสื่อสาร

 • สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการสื่อสาร ก้าวเท่าทันทุกสถานการณ์และบริบทของสังคม และก้าวสู่เป็นผู้นำกระแสการสร้างสรรค์การสื่อสารทุกประเภท

 

📥 เปิดรับสมัคร 17 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2561 ทาง http://admission.swu.ac.th

   เข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย

 

📞 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง :
 • โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11269
 • หรือ 02-259-2344 (ในวันและเวลาราชการ)
 • Line : @cosci
 • Facebook : COSCI SWU

นิสิตชั้นปีที่ 4 จัดทำและส่ง Portfolio / ภายใน 15 พฤศจิกายน 2561

ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคน จัดทำและส่ง Portfolio ผลงานและการฝึกปฏิบัติงาน ในรายวิชา “CS371 : PROFESSIONAL PRACTICE”

สามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2561

สามารถส่งได้ที่ ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย) ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

* โปรดส่งผลงานในช่วงระยะเวลาที่กำหนด *

#ทีมมศว #COSCISWU

นิสิตชั้นปีที่ 1 ทำการกรอกแบบสอบถาม SWU LIFE / ภายใน 13 พฤศจิกายน 2561

ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทำการกรอกแบบสอบถาม SWU LIFE ประจำปีการศึกษา 2561

ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยสามารถสแกน QR Code นี้ หรือเข้าผ่านทางลิงค์ด้านล่างนี้

   กรอกแบบสอบถาม

สามารถกรอกได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤศจิกายนนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง : ส่วนกิจการนิสิต มศว

ขอยื่นเรื่องทำบัตรอนุญาตจอดรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย (บัตรสมาร์ทการ์ดและสติกเกอร์)

สำหรับนิสิตและบุคลากรทีต้องการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในมหาวิทยาลัยและอาคารจอดรถใต้ดิน สามารถทำบัตรอนุญาตจอดรถจักรยานยนต์ (บัตรสมาร์ทการ์ดและสติกเกอร์) ได้ตั้งแต่ 3 – 28 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ผ่านทาง http://physdo.op.swu.ac.th/ และนำส่งที่อาคารจอดรถใต้ดิน ชั้น B1 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันเวลาทำการ

   เข้าเว็บไซต์ส่วนพัฒนาศักยภาพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้น 16 โทรศัพท์ 02-649-5000 Ext. 12139 (ในวันเวลาราชการ)

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาวิชาทหาร และต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562

สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทางไฟล์ด้านล่างนี้ :

   การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ ปี 2562

สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งข้อมูลได้ผ่านทาง
 • งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต (คุณดวงสมร ทวีสุข)  โทร. 02-6495000 ต่อ 12086
 • ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11251 (ในเวลาราชการเท่านั้น)

รายละเอียด 'วิชาโท' วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการเรียน ‘วิชาโท ประจำปีการศึกษา 2561′ ได้แล้วตามรายละเอียดด้านล่างนี้

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง : ฝ่ายวิชาการ ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

ที่ วิชาโท รายวิชาที่เปิดสอน / รายละเอียด
1 วิชาโทการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม [   Download ]
2 วิชาโทการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย [   Download ]
3 วิชาโทการจัดการธุรกิจไซเบอร์ [   Download ]
4 วิชาโทการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ [   Download ]
5 วิชาโทการสื่อสารสังคม [   Download ]
6 วิชาโทภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล [   Download ]
7 วิชาโทคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร [   Download ]

ทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561 / วันนี้ - 13 พฤศจิกายนนี้

ทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561

โดย : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภททุนการศึกษา
 • 1. ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (จำ นวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท)
 • 2. ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา (จำนวน 21 ทุน ทุนละ 20,000 บาท)

 

   รายละเอียดทุนการศึกษา / ใบสมัคร

AWARDS RESULT / ผลงานนิสิตที่ได้รับรางวัล

[กิจกรรมวิทยาลัย] ชี้แจงรายละเอียดวิชาโทของวิทยาลัยฯ : 3 ตุลาคม 2561

ชี้แจงรายละเอียดวิชาโทของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการลงทะเบียนและรายละเอียดวิชาโทให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นิสิตรับทราบรายละเอียดในแต่ละรายวิชา และประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิชาโทและลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง วันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 นั้น

ในการนี้เพื่อให้การลงทะเบียนของนิสิตในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีความถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดวิชาโทของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30-13.30
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[กิจกรรมวิทยาลัย] อบรมเรื่อง "เตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน" : 8 ตุลาคม 2561

อบรมเรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน”

ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้กำหนดจัดอบรม เรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความไพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

⚠ เป็นกิจกรรมที่นิสิตชั้นปีที่ 4 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
(ส่วนหนึ่งในรายวิชา CS371 : PROFESSIONAL PRACTICE)

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนก่อนอบรม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

[Short Film] สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย - Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 2)

Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 2) “สนุก มหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ “

ประเภทการประกวด : ประกวดภาพยนตร์สั้น
จัดโดย : สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

รายละเอียด
 • สนับสนุนโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย บมจ. อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เพื่อค้นหาผู้กำกับหน้าใหม่เข้าสู่วงการ
 • ผลงานทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 28 ทีมจะได้ออกอากาศ ทาง ททบ.5 และช่อง TGN 177 ประเทศ ใน6 ทวีปทั่วโลกและสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลำดับที่ 29 – 40 จำนวน 12 ทีม ผลงานจะได้ออกอากาศทางช่อง TGN 177 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก
 • เปิดรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีใจรักการทำหนังแนวความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสื่อถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์กับเยาวชน ในแง่มุมหนังสั้น
 • ความยาวไม่เกิน 8 นาที โดยถ่ายทำจากสถานที่จริงที่พิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งในฉากประกอบในหนังสั้น รวมเวลาไม่ต่ำกว่า 1 นาที
 • ต้องเป็นเนื้อหาที่ไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนอีกทั้งผู้เข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาใช้ผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ (สามารถเข้าไปดูรายละเอียด กฎกติกา ได้ที่ Fanpage)
 • โดยทางโครงการมีทุนสนับสนุนการผลิตหนังเป็นจำนวนเงิน 10,000บาท ให้แก่ทุกทีมที่ส่งพล็อทเรื่องและผ่านการพิจารณาแล้ว ทั้งนี้ทุกทีมที่สมัครเข้ามาจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ซึ่งจะได้พบกับวิทยากร, ผู้กำกับที่มีชื่อเสียงมากมาย ฟรี! ตลอดรายการ
กำหนดการประกวด
 • สมัครได้แล้ว
  • วันนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 เท่านั้น
 • Workshop การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น
  • 7-8 เมษายน 2561
 • ส่งพล็อตเรื่องให้พิจารณา
  • 9-12 เมษายน 2561
 • ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด
  • ได้ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 (ภายในเวลา 24.00 น)
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 28 ทีมสุดท้าย
  • 5 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศผลผู้ชนะเลิศพร้อมรับรางวัล
  • 9 พฤษภาคม 2561
 • ออกอากาศเทปแรก (Teaser)
  • 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.45 –10.55 น.
รางวัล
 • ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 :โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2:โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 70,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3:โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ
  • โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัลแบ่งเป็น รางวัลพล็อตเรื่องดีเด่น และ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
 • รางวัลพิเศษ
  • เงินรางวัล 20,000 บาทสำหรับการสุ่มรายชื่อจากผู้เข้าร่วมโหวต
 • **รวมรางวัลมูลค่าร่วม 1 ล้านบาท**
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง 096-758-5009 หรือทาง amuse-amaze@hotmail.com หรือทาง https://www.facebook.com/amuseandamazecontest/ หรือทาง Line ID : amuseandamaze

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

[CB201] เปลี่ยนห้องเรียนเป็น ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยฯ (ริมน้ำ)

วิชา CB201 : End User Behavior

 • ผู้สอน : อาจารย์เบญจวรรณ อารักษ์การุณ
 • กลุ่ม B01 และ B02 (นิสิตชั้นปี 3 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

จากห้องเรียนที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (400 ล้าน) เปลี่ยนห้องเรียนเป็น ห้องบรรยาย 1001 ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

[วิชาโท IC111 (B01) และ INC111 (B02)] เริ่มสอนศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

วิชาโท IC111 (B01) และ INC111 (B02) Theory and Communication Behavior

 • ผู้สอน : อาจารย์ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์

เริ่มสอนศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 1101 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

[วิชาโท ID331] เริ่มสอนวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

วิชาโท ID331 : Design Development

 • ผู้สอน : อาจารย์วรรณยศ บุญเพิ่ม

เริ่มสอนวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 1103 อาคารนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

[วิชาโท IC232 และ INC222] เริ่มสอนวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

วิชาโท IC232​ และ​ INC222 : Branding for Tourism Communication​

 • ผู้สอน : อาจารย์ ผศ.กฤชณัท​ แสนทวี​

เริ่มสอนวันอังคารที่​ 21 ​สิงหาคม​ 2561​

[วิชาโท IC253] เริ่มสอนวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

วิชาโท IC253 : Integrated Media for Creativity Works

 • ผู้สอน : อาจารย์วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล

เริ่มสอนวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 801 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (400 ล้าน)

[วิชาโท CC212] เริ่มสอนศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

วิชาโท CC212 : Internet Technology

 • ผู้สอน : ผศ.ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์​

งดสอนวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 “เริ่มสอนศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561” ณ ห้อง 1002 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

[กระทรวงการต่างประเทศ] โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Youth Academy)

Organization : กระทรวงการต่างประเทศ
ช่วงเวลาฝึกงาน : 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเบื้องต้น และ เงื่อนไข
 • กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายรับนิสิต / นักศึกษาฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งได้เปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปี
 • หากได้รับการคัดเลือกและทางกระทรวงจัดสรรนิสิตไปฝึกงานยังหน่วยงานดังกล่าวแล้ว นิสิตจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหน่วยงานที่จะฝึกได้ ยกเว้นจะขอสละสิทธิ์การฝึกงานครั้งนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนิสิต / นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4
 • เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือ ร้อยละ 70
การรับสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง และส่งที่ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย) สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 16 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครขอฝึกงาน (ตามเอกสารแนบ) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุดที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับไว้
 • สำเนาบัตรประชาชน

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

[24 มกราคม 2561] ป๋าเต็ด - ยุทธนา บุญอ้อม

.
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับเกียรติจาก “ป๋าเต็ด – ยุทธนา บุญอ้อม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกเร จำกัด มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมุมมองคนทำสื่อ และการสร้างสรรค์จัดการอีเวนท์ และการสื่อสารการตลาดที่โดนใจทุกกลุ่มเป้าหมาย

โดยนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ได้รับความรู้และไอเดียใหม่ เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานและการเรียนให้สนุกและสร้างสรรค์ขึ้นมากกว่าเดิม

   ภาพบรรยากาศ

(ควบคุมดูแลการบรรยาย โดย : อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ)

[22 มกราคม 2561] Campus Tour กับ พี่ต้อม - เป็นเอก รัตนเรือง

.
เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรม Campus Tour กับ พี่ต้อม – เป็นเอก รัตนเรือง (ผู้กำกับภาพยนตร์ Samui Song ไม่มีสมุยสำหรับเธอ) ให้กับนิสิตสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภายในกิจกรรม ได้มีการบรรยายบอกเล่าเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเกร็ดความรู้ด้านภาพยนตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและได้รับความรู้เพื่อต่อยอดและพัฒนางานต่อไป 🙂

รับสมัครนิสิตใหม่

TCAS ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 ในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป

สำหรับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถติดตามแผนการรับนิสิต หรือติดตามรายละเอียดเบื้องต้นของการรับทั้ง 5 รอบได้ผ่านทางช่องทาง Social Media และเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ

วารสารวิชาการล่าสุด

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (11)
มกราคม – มิถุนายน 2561

   รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2560

 • ชั้นปีที่ 1
 • ชั้นปีที่ 2
 • ชั้นปีที่ 3
 • ชั้นปีที่ 4

COSCI SOCIAL FEED