ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย/คณะ

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : รายงานตัวและฝึกซ้อมครั้งที่ 1 – ณ มศว ประสานมิตร 8.00 น. รายงานตัว ณ บริเวณห้องประชุมชั้น2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ : บัณฑิตหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล - การผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล - การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ - การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล หลักสูตรนวัตกรรมสื่อสารสังคม -...

การศึกษา

ปฏิทินปีการศึกษา 2559

วารสารวิชาการล่าสุด

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 2559