ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย/คณะ

เชิญชวนนิสิตร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมทุกชั้นปี ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา2560 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม เวลา 9.00 -17.00น. บริเวณโถงชั้น1                          อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่สำคัญอย่าลืมบัตรนิสิตและมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะ !  

ข่าววิทยาลัย (กิจกรรมนิสิต)

เชิญชวนนิสิตร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมทุกชั้นปี ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา2560 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม เวลา 9.00 -17.00น. บริเวณโถงชั้น1                          อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่สำคัญอย่าลืมบัตรนิสิตและมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะ !  

การศึกษา

ปฏิทินปีการศึกษา 2559

วารสารวิชาการล่าสุด

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 2559