ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย/คณะ

ประชาสัมพันธ์ : นิสิตชั้นปีที่1 (ปีการศึกษา2560) เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

  ประชาสัมพันธ์ : นิสิตชั้นปีที่1 (ปีการศึกษา2560) เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมรอบสอบตรง รุ่นที่1 : วันที่14 -17 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดสระแก้ว (หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ นิสิตกรุณาเข้าร่วมทุกคน / ส่งแบบตอบรับกลับภายในวันที่ 5 มิ.ย.2560 หรือติดต่อคุณเพียงออ ศรแก้ว...

ข่าววิทยาลัย (กิจกรรมนิสิต)

ประชาสัมพันธ์ : นิสิตที่สมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560

ขอให้นิสิตเข้ารับการคัดเลือกและสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาทุนดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น12และ ชั้น13 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม(อาคารริมน้ำ) หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณเพียงออ ศรแก้ว งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น16 หรือโทร02-649-5000 ต่อ 11266

การศึกษา

ปฏิทินปีการศึกษา 2559

วารสารวิชาการล่าสุด

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 2559