ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย/คณะ

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ประกาศรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งไฟล์ไปยังอีเมล์ cp.scholarship.apply@gmail.com พร้อมแนบไฟล์ประกอบและส่งตัวเอกสารใบสมัครไปยังส่วนกิจการนิสิต ภายในวันที่ 13 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ส่วนกิจการนิสิต http://sa.oop.swu.ac.th/Default.aspx… สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2258 9589 -------------------------------------------------------------

ข่าววิทยาลัย (กิจกรรมนิสิต)

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ประกาศรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งไฟล์ไปยังอีเมล์ cp.scholarship.apply@gmail.com พร้อมแนบไฟล์ประกอบและส่งตัวเอกสารใบสมัครไปยังส่วนกิจการนิสิต ภายในวันที่ 13 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ส่วนกิจการนิสิต http://sa.oop.swu.ac.th/Default.aspx… สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2258 9589 -------------------------------------------------------------

การศึกษา

ปฏิทินปีการศึกษา 2559

วารสารวิชาการล่าสุด

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 2559