ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย/คณะ

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( ดังเอกสารแนบ ) โดยผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว กรุณาเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 16.30 - 17.30 น. ณ ชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 02-2592343...

ข่าววิทยาลัย (กิจกรรมนิสิต)

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( ดังเอกสารแนบ ) โดยผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว กรุณาเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 16.30 - 17.30 น. ณ ชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 02-2592343...

การศึกษา

ปฏิทินปีการศึกษา 2559

วารสารวิชาการล่าสุด

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 2559