ปี พ.ศ. 2564

[THESIS] Application : ROOM MANAGER

Project 6 : Room Manager

Class : Lobby I  type : B


นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์

ชื่อผลงาน : Room Manager
โดย...นายณัฏฐพล บุพพัณชาตินานนท์ & นายวริชญ์ บุญสิริแสงมงคล นิสิตชั้นปีที่ 4
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Concept :  เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณตกแต่งบ้านได้ง่ายขึ้นด้วยวิธีการวางแผนสำหรับตกแต่งห้องต่างๆในที่พักอาศัยได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำไอเดียในการตกแต่งห้องต่างๆจากผู้อื่นๆ ค้นหาสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่สนใจเพื่อดูข้อมูลเฉพาะต่างๆหรือจุดเด่นของสินค้าและสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้เลยมีบริการจัดส่งสินค้า ไม่ต้องเดินทางไปซื้อด้วยตนเอง