ปี พ.ศ. 2565

บทความวิจัย เรื่อง "การออกแบบรูปแบบผู้มีอิทธิพลด้านความงามในสื่อโซเชียลมีเดีย"

บทความวิจัย เรื่องการออกแบบรูปแบบผู้มีอิทธิพลด้านความงามในสื่อโซเชียลมีเดีย
Identity Design of Beauty Influencers in Social Media
ปีย์วรา อาจหาณวงศ์

จากภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม ของคนไทยอันช้านานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการเปรียบเปรยหญิงสาวกับสุภาษิตมาโดยตลอด จึงเกิดสุภาษิตคำพังเพยที่คุ้นหูคุ้นตากับคนไทยมาช้านาน นั่นก็คือ “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” เป็นสุภาษิตที่อยู่คู่กับคนไทยตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบัน จากประโยคข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความงามเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งความสวยความงามก็ถูกยกขึ้นเป็นประเด็นใหญ่ในสังคม คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเรื่องความสวยความงามนั้นไม่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต แต่ในปัจจุบันได้มีเทรนด์เรื่อง Real Size Beauty ที่ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นสังคมจากการตอบคำถามใน Miss Universe 2021 โดยแอนชิลี สก๊อต-เคมมิส ได้กล่าวไว้ว่า ตนเองไม่ใช่นางงามในอุดมคติของใครหลายๆคน แต่ก็ยังอยากมีส่วนร่วมในวงการนางงาม และต้องการแสดงให้เด็กผู้หญิงที่กำลังจะโตเป็นสาวว่าพวกเขาสามารถเลือกเส้นทางเดินของชีวิตตัวเองได้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สวยแบบพิมพ์นิยม แต่พวกเราก็สามารถภูมิใจในตัวเองได้ ไม่ใช่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้แต่รวมถึงความงามของเพศชาย และ LGBTQ+ ก็หันมาสนใจในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน การดูแลตนเองให้ดูดีอยู่เสมอเวลาพบปะกับผู้คนนั้นเปรียบเหมือนเป็นประตูด่านแรกเพื่อสร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression) ดังนั้นเรื่องความสวยความงามจึงมีความสำคัญไม่น้อยกว่าปัจจัยขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะผู้มีอิทธิพลด้านความงาม และเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบผู้มีอิทธิพลด้านความงาม มีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้ทำการวิเคราะห์ผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามจำนวน 13 คน โดยพิจารณาจากทฤษฎีพบว่ามีการใช้ภาษาในการสื่อสารที่มีความเป็นกันเองเข้าใจง่าย กล้าที่จะเปิดเผยตัวตน มีความเชี่ยวชาญและความรู้ในเรื่องเครื่องสำอางเป็นอย่างดี ซึ่งมีจุดเปลี่ยนและจุดเริ่มต้นในการเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามแตกต่างกัน แต่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับความสวยความงาม และการแต่งหน้า ทางด้านจิตวิทยาพบว่า มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา และ มีการใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย มีความรู้เรื่องเครื่องสำอาง สามารถดึงจุดเด่นหรือความสามารถของตนออกมาและสามารถสื่อสารอย่างเข้าถึงใจของผู้บริโภคได้ และในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคที่อยู่ใน Generation Y อายุระหว่าง 21-37 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับรูปแบบการนำเสนอมากที่สุด และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภคจำนวน 5 คน พบว่าผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าตามการรีวิวของผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามเพราะความน่าเชื่อถือ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องสำอางเพื่อตกแต่งใบหน้า เครื่องสำอางเพื่อทำความสะอาด และเครื่องสำอางเพื่อบำรุงผิว

อ่านบทความวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ 
https://bit.ly/3BEUdcJ