ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] ผลิตภัณฑ์ : เสน่ห์จันท์⁣ - จ.จันทบุรี⁣

‘จันทบุรี’ เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก สวนผลไม้ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม โดยเฉพาะ ‘ทุเรียน’ ที่เป็นผลไม้ขึ้นชื่ออันดับ 1 ของจังหวัดจันทบุรีที่ใครๆก็รู้จัก แต่ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้ว่าจังหวัดจันทบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นายชลวิชญ์ เที่ยงพูลวงศ์⁣
- นางสาวโชติรส ทองน่วม⁣
- นางสาวศุทธินี สัจจมาศ⁣