ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] แอนิเมชั่น : คาเฟอีนทำให้นอนไม่หลับจริงหรือ?

เคยสงสัยกันไหมว่า...ทำไมบางคนดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันแต่ยังสามารถนอนหลับได้อย่างง่ายได้ ในขณะที่บางคนดื่มกาแฟแค่แก้วเดียวกลับตื่นทั้งคืน นั้นก็เป็นเพราะว่าร่างกายของเราแต่ละคนมีกระบวนการเผาผลาญคาเฟอีนที่ไม่เท่ากันผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาววรชา ภูมิยนต์ทรัพย์
- นางสาวอารีรัตน์ ศรีชูชาติ