ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Application : First Pacific Hotel & Convention

ชื่อผลงาน : First Pacific Hotel & Convention
ประเภทผลงาน : แอปพลิเคชัน
Concept : สร้างแบรนด์ให้ทันสมัย ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

แอปพลิเคชันเพื่อยกระดับประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่จะช่วยในคุณได้รับความสะดวกสบายในการเข้าพักที่โรงแรม First Pacific Hotel And Convention Pattaya ไม่ว่าจะเป็นบริการ Room Service ในด้านต่างๆแล้ว ยังมีการติดตามฉุกเฉิน (Emergency) สำหรับลูกค้าอีกด้วย 
ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- จักรกฤษณ์ ทรัพย์สิริเดช
- ทัตเทพ สระเกิด