ปี พ.ศ. 2564

[แนะนำวิชาเอก] วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

(Interactive and Multimedia Design)


สร้างนักออกแบบที่ผสมผสานทักษะทางด้านศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์

ร่วมกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการสื่อสาร ผ่านการนำเสนอ

ในรูปแบบงานสร้างสรรค์ภาพกราฟฟิก,อนิเมชั่น, โมชั่นกราฟิก

ตลอดจนสื่อที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้

เช่น เว็บไซต์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, เกม หรือ แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ


อาชีพตัวอย่างหลังจบการศึกษา

 • นักสร้างสรรค์อนิเมชั่น
 • กราฟิกดีไซเนอร์ (ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว)
 • นักวาดภาพประกอบ
 • นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดีย
 • นักออกแบบสื่อในโซเซียลมีเดียหรือสื่อดิจิทัล
 • อาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องฯ

ตัวอย่างวิชาประจำสาขา

 • การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์ 
  (Introduction to Graphics Design for Interactive Media)
 • การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่องานมัลติมีเดีย
  (Interactive Design for Multimedia)
 • โครงเรื่องและตัวละคร
  (Plot and Character)
 • โมชั่นกราฟิกเพื่องานมัลติมีเดีย
  (Motion Graphic for Multimedia)
 • การผลิตภาพเคลื่อนไหว
  (Animation Production)
 • การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  (Research and Knowledge Application for Social Communication Innovation)


เปิดรับ TCAS รอบที่ 4 ครั้งแรก!!


รายการ 'เด็กมาหาไร' EP. 85 นี้จะพาน้องๆ ไปทำความรู้จัก 'วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย' วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กันแบบใกล้ชิด