ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] โมชั่นกราฟิก : เด็กอ้วน.. ใครว่าน่ารัก

เขาบอกว่า...เด็กอ้วนเป็นตัวแทนของความน่ารัก แข็งแรงสุขภาพดี มีอันจะกิน ร่ำรวย มั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์

แต่หยุดก่อน คุณ...คิด...ผิด 

เด็กอ้วน ดูน่ารัก ดูแข็งแรง เป็นความเข้าใจผิดที่ทำให้ผู้ใหญ่หลายคนเลี้ยงดูลูกอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งการบริโภคอาหาร และการเลี้ยงดูอย่างผิดๆ เช่นการให้ลูกทานอาหารอร่อย มากกว่าทานอาหารที่มึประโยชน์ การปล่อยให้ลูกเล่นสมาร์ทโฟน หรือแท็บเลตในเวลาว่าง ฯลฯ.. ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เด็กอ้วน⁉️

ถ้าอยากรู้ว่า พฤติกรรมการเลี้ยงดูแบบใดที่ทำให้เด็กอ้วน มีวิธีป้องกันลูกจากโรคอ้วน ทำอย่างไร พวกเราพร้อมให้คำตอบทุกท่านแล้วที่นี่ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นายลัทธวิทย์ แพรวพรายสุขกุล
- นายวัชรวีร์ หนูรักษ์