ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Web Application : COSCI Internship

ชื่อผลงาน : COSCI Internship
ประเภทผลงาน : เว็บแอปพลิเคชัน
Concept : เว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยให้การดำเนินการฝึกงานไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

เว็บแอปพลิเคชัน เพื่อบริหารกระบวนการฝึกงานสำหรับ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ช่วยให้นิสิตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบความสะดวกสบาย แก่ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา แถมยังมีฟังก์ชันเสริมมากมายที่ แล้วจะรู้ว่ากระบวนการฝึกงานไม่ยากอย่างที่คิด
ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- วรรณเรศวร์ แก้วเอี่ยม
- อชิรญาณ์ ญาณศิริ