ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] ผลิตภัณฑ์ : UBONIVERSE ⁣- จ.อุบลราชธานี⁣

มีที่มาจาก Universe of Ubon : จักรวาลของอุบลราชธานี แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม ทั้งแม่น้ำ ทุ่งนา ป่าไม้ และภูเขา นำไปสู่ความหลากหลายของสัตว์ ทำให้เกิดวิถีชีวิตล่าสัตว์หากินมากมายของชาวอุบลราชธานีที่น่าตื่นเต้นเหมือนการผจญภัยอยู่ในโลกของภาพยนตร์ไม่มีผิด⁣ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นายนันทศักดิ์ เพชรสัมฤทธิ์
- นายพีรสิชฌ์ สุทธิพงษ์
- นายภูริณัฐ ภูวนาถภักดี