ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] แอปพลิเคชั่น : SHIELD Vaccine Application

SHIELD vaccine Application  เครื่องมือช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน

เราได้รวบรวมข้อมูลความรู้วัคซีนที่จำเป็นต้องฉีดสำหรับช่วงวัยต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย และราคาเฉลี่ยของโรงพยาบาลรัฐเละเอกชนสำหรับการเตรียมความพร้อมในเรื่องการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ยังทำการแจ้งเตือนการฉีดวัคซีนเมื่อใกล้ถึงวันนัด เพื่อช่วยให้คุณได้รับประสิทธิภาพของวัคซีนได้อย่างเต็มที่ เพราะเรามองว่าวัคซีนนั้นสำคัญ เพื่อตัวคุณเอง และสังคมของคุณ

มาร่วมป้องการก่อนการติดโรคกับ SHIELD vaccine Application


ดาวน์โหลดทาง Play Storeผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวศรีทยา ชเนศร์
- นางสาวอัญชิสา โรจนยุกตานนท์