ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] สารคดีเสมือนจริง : พ่อแม่เตี้ย ลูกเลยเตี้ย?

เมื่อเขาบอกว่า “พ่อแม่เตี้ย…ลูกไม่มีทางที่จะสูงได้หรอก”

ความเข้าใจผิด ๆ จากสังคมที่ถูกพูดถึงต่อกันจนทำให้ใครหลายคน หันมาพูดกับตัวเองว่า “เราคงไม่มีทางสูงได้หรอก” ข้อจำกัดทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้บุคคลนั้น เกิดความสิ้นหวัง จึงส่งผลให้พวกเราเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ผิด ไม่หันมาใส่ใจตัวเอง ในช่วงอายุที่ร่างกายยังสามารถเจริญเติบโตได้ และกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วเสมอ...

เราขอนำเสนอตัวอย่างเรื่องราวของสองวัยรุ่น ที่จะมาอธิบายถึงปัญหาที่พวกเขาพบเจอ เรื่องฝังใจที่เกิดขึ้นจากความเตี้ย แรงขับเคลื่อนที่ทำให้พวกเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง รวมถึงวิธีปฏิบัติ ทั้งนี้เมื่อพวกเขาสองคนสามารถสูงขึ้นได้ พวกเรา(ทุกคน) ก็สามารถ “สูงได้ ” เช่นกัน


ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นายกันตภณ ตรงต่อศักดิ์
- นายพลอธิป เพชรรัตน์