ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] โมชั่นกราฟิก : ดาร์กช็อกโกแลต.. ใครว่าไม่มีประโยชน์ ?

เขาบอกว่าช็อกโกแลตเป็นแค่ขนมหวานที่ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่
แต่จริงๆ แล้วถ้าคุณเลือกกินช็อกโกแลตได้อย่างถูกประเภทก็จะส่งผลที่ดีต่อร่างกาย
ซึ่งนั่นก็คือ ดาร์กช็อกโกแลต 

เพราะในดาร์กช็อกโกแลตมีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 3 ชนิด 
แล้วสารทั้งสามตัวนี้จะมาช่วยให้ร่างกายของเราดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง?ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวชลิตา ประพงพันธ์
นางสาวอติญา ศุกลวิริยะกุล