ปี พ.ศ. 2562

ภาพยนตร์สั้น LOSER

สารคดีที่เล่าถึงชีวิตของ "สมชาย ดวงแก้ว" นักกีฬาว่ายน้ำพาราลิมปิก ที่เคยประสบความสำเร็จและได้ก้าวไปถึงจุดที่สูงสุดของชีวิตการเป็นนักกีฬามาแล้ว ซึ่งกว่าจะมาถึงตรงนี้ เขาได้ผ่านอะไรมามากมายและถ้าวันหนึ่ง หากเขาไม่ได้เดินต่อไปในเส้นทางนี้ ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป