ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Website Marketing : Swalla

ชื่อผลงาน : Swalla
ชื่อ Thesis : ธุรกิจน้ำหอม Swalla บนโซเชียล เพื่อขยายช่องทางการสื่อสารและวัดความพึงพอใจของเว็บไซต์
Concept : Swalla make your perfume, make your style

ผลิตภัณฑ์น้ำหอมขนาด ที่ให้ลูกค้าผสมกลิ่นได้เองตามความชอบ แต่จะมีสินค้าแนะนำให้ แบ่งแยกประเภทเพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองผสมและได้ดมหลายๆ กลิ่นผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นายคณิติน นิ่มงามศรี
- นางสาวชลธิชา กล้ากลาง
- นางสาวธนพร ชั่งใจ