Online Classroom

ปี พ.ศ. 2563

การใช้งาน Zoom Cloud Meetings


โปรดสมัครสมาชิก Zoom ก่อนเข้าใช้งาน (สามารถใช้ @g.swu.ac.th หรือ Gmail ในการ Login ได้)

ดาวน์โหลดโปรแกรม PC / Desktop ดาวน์โหลดสำหรับ Mac

Applicaion สำหรับ iOS Applicaion สำหรับ Android

. . .

ขั้นตอนการใช้งาน

•  กดเข้าใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยในครั้งแรกต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
•  คลิกที่ New Meetingเพื่อเริ่มการสร้างห้องเรียนออนไลน์
•  จะปรากฎหน้าจอให้เลือกว่าต้องการเข้าร่วมเลยหรือไม่ (Join with Computer Audio) หรือจะทดสอบไมโครโฟนและการได้ยินก่อน (Test Speaker and Microphone)
•  จะแสดงหน้าจอตห้องเรียนออนไลน์ กดที่ invite โดยสามารถเลือกได้ว่าจะคัดลอกลิงค์ / ส่งเป็นรหัสผ่าน หรือกรอกเป็นอีเมล์เพื่อส่ง Invitation Link ให้กับนิสิต
meta>
•  หากส่งลิงค์ผ่านทางไลน์ของนิสิต ต้องให้นิสิตเปิดลิงค์ผ่าน Google Chrome หรือ Safari และจะ Redirect เข้าแอปโดยอัตโนมัติ
•  รอให้นิสิตเข้าสู่ห้องเรียนครบ และสามารถเริ่มสอนได้ทันที


•  สามารถดูผู้ที่อยู่ในห้องเรียนได้โดยการกดที่ปุ่ม Manage Participants จะแสดงหน้าจอและชื่อของนิสิต (ด้านบนขวามือ)
•  สามารถแชทกับนิสิตได้ผ่านปุ่ม Chat (ด้านบนขวามือ)
•  สามารถปิดไมค์ของนิสิตได้โดยการกดที่เมนู People > คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมด้านหลังชื่อนิสิต กดปุ่ม Mute
•  สามารถอัดการเรียนการสอนได้โดยการกดปุ่ม Record
•  สามารถชื่นชม / แสดงความรู้สึกให้กับนิสิตได้ผ่านการกด Reaction

•  หากต้องการจบการเรียนการสอนแล้ว ให้กดที่ปุ่มวางสาย ที่อยู่บริเวณแถบเมนูด้านล่าง

. . .

ต้องการนำเสนอหน้าจอ / สไลด์ประกอบการเรียน


สำหรับ PC / Desktop / Mac

•  กดปุ่ม Share Screen ที่อยู่ที่แถบเมนูด้านล่าง
•  ทำการเลือกหน้าจอที่ต้องการนำเสนอ หรือสามารถเลือกนำเสนอจาก iPhone / iPad ผ่าน Airplay หรือผ่านสาย Lightning Cable ได้ หรือนำเสนอไฟล์ผ่าน Google Drive / Dropbox ได้
•  หากสำเร็จ บริเวแถบด้านบนจะแสดงแถบสีเขียว พร้อม ID ของห้องเรียนออนไลน์ และบริเวณด้านขวาจะแสดงหล้องของนิสิตที่อยู่ในห้องเรียน
•  หากต้องการหยุดการนำเสนอหน้าจอชั่วคราว กดได้ที่เมนู Paused Share ที่แถบด้านบน
•  หากต้องการหยุดการนำเสนอหน้าจอ ให้กดที่ Stop Share ที่แถบด้านบน


สำหรับ iPhone / Android

•  กดปุ่ม Share Content ที่อยู่ที่แถบเมนูด้านล่าง
•  ทำการเลือก Screen เพื่อนำเสนอหน้าจอ > เลือกที่แอป Zoom และกด Broadcast > รอนับถอนหลังแล้วเริ่มการแชร์หน้าจอได้เลย
•  หากต้องการนำเสนอสไลด์ หรือเอกสารประกอบการเรียน ให้เลยเป็น Google Drive / Ondrive / URL > ทำการเชื่อมต่อกับระบบ > เลือกไฟล์ที่ต้องการนำเสนอ กดปุ่ม Share
•  หากต้องการหยุดการนำเสนอ ให้กดที่ Stop Share ที่แถบด้านล่าง

. . .

ต้องการนำเสียงจากคอมพิวเตอร์ออกไปยัง Zoom


ระบบปฏิบัติการ Windows 8 / 10

•  1. ต้องทำการเปิด Sterio Mix ก่อน โดยคลิกขวาที่ปุ่มลำโพง (บริเวณ Taskbar) > แล้วเลือก Sound
•  2. ปรากฎหน้าต่าง Sound > คลิกที่แท็บ Recording > คลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่าง กดเลือก Show Disabled Device และ Show Disconnected Device ให้มีเครื่องหมายถูกหน้าเมนูทั้งสอง
•  3. จะปรากฎ Sterio Mix ขึ้นมา ให้ทำการคลิกขวาและเลือกเป็น “Enable”
•  หรือ ดูขั้นตอนการเปิดใช้งาน Sterio Mix [ที่นี่]


•  หากต้องการใช้งาน ให้เปิดที่หน้าต่าง Zoom คลิกที่ปุ่มไมโครโฟน My Audio (ปุ่มแรกในเมนูด้านล่างซ้ายมือ) บริเวณ Select a Microphone เลือก Microphone เป็น Sterio Mix (เมื่อเปลี่ยนแล้วจะไม่สามารถใช้ไมโครโฟนได้ หากต้องการใช้ต้องกลับมาใช้เสียงไมโครโฟน ให้เลือกที่ Device ที่เลือกไว้ในตอนแรก)


ระบบปฏิบัติการ Mac OS

•  1. ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Soundflower ก่อนในครั้งแรก [คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด]
•  2. เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ทำการแตกไฟล์ .dmg และลงโปรแกรม Soundflower.pkg
•  3. ในครั้งแรก จะยังไม่สามารถเปิดได้ ให้กด OK ก่อน แล้วไปที่ System Preferences > Security & Privacy > General เปลี่ยน Allow apps downloaded from เป็น App store and identified developers
•  4. โดยด้านล่างจะขึ้นว่า "Soundflower.pkg" was blocked from use.... ให้คลิกที่ Open Anyway > จะปรากฎหน้าต่าง ให้กดที่ Open เพื่อเริ่มต้นการลงโปรแกรม
•  5. ทำการลงโปรแกรมให้เรียบร้อยตามขั้นตอนที่กำหนด (หากขึ้นว่าลงไม่สำเร็จ ให้เข้าไปที่ System Preferences > Security & Privacy > General ใหม่อีกครั้ง จะขึ้นข้อความให้กด Allow หรือ Open Anyway เมื่อกดเรียบร้อยให้ทำการลงใหม่อีกครั้ง)
•  6. เมื่อลงเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ Launchpad หรือเข้าที่ Application ทำการค้นหา Audio MIDI Setup
•  7. กดปุ่ม + ที่บริเวณมุมล่างซ้าย เลือก Create Multi-Output Device > คลิกถูก Use ที่ด้านหน้า Built-in Output, Soundflower (2ch), Soundflower (64ch) และติ๊กถูก Drift Correction ด้านหลัง Soundflower (2ch), Soundflower (64ch)
•  8. ไปที่เมนู System Preferences > Sound คลิกที่แท็ป Output เลือกเป็น Multi-Output Device และกดไปที่แท็บ Input เลือกเป็น Soundflower (2ch)
•  หรือ ดูวิธีการลงโปรแกรม Soundflower ได้ [ที่นี่ เริ่มนาทีที่ 1:00]


•  หากต้องการใช้งาน ให้เปิดที่หน้าต่าง Zoom คลิกที่ปุ่มไมโครโฟน My Audio (ปุ่มแรกในเมนูด้านล่างซ้ายมือ) บริเวณ Select a Microphone เลือก Microphone เป็น Soundflower (2ch) (เมื่อเปลี่ยนแล้วจะไม่สามารถใช้ไมโครโฟนได้ หากต้องการใช้ต้องกลับมาใช้เสียงไมโครโฟน ให้เลือกที่ Device ที่เลือกไว้ในตอนแรก)
•  เมื่อเสร็จการสอนแล้ว ให้คืนค่าเดิมเพื่อการใช้งานปกติ โดยไปที่ System Preferences > Sound คลิกที่แท็บ Output เลือกเป็น Internal Speakers (หรือ Device เริ่มต้น) และกดไปที่แท็บ Input เลือกเป็น Internal Microphone (หรือ Device เริ่มต้น)

. . .

คู่มือการใช้งาน Zoom Desktop