ปี พ.ศ. 2564

[THESIS] PARKE MECH


PARKE MECH

การพัฒนาธุรกิจและช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทางสำหรับธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับแป้นพิมพ์เชิงกลสั่งประกอบออนไลน์เพื่อบริษัทเอ็น-สแควร์อีคอมเมิร์ซ


นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์

ชื่อผลงาน : PARKE MECH
โดย...นายวงศ์วรัญ ชูวงค์ นิสิตชั้นปีที่ 4

นายพีรวัส พิมลศิริ นิสิตชั้นปีที่ 4

นายเมธาสิทธิ์ เลิศศิริสัมลิศศิริสัมพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4

นายวรธน รีพฒนาวิจิตรกุล นิสิตชั้นปีที่ 4
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Parkemech คือธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับแป้นพิมพ์เชิงกลสั่งประกอบ ( Custom Mechanical Keyboard ) รวมไปถึงการประกอบและการซ่อมอย่างครบวงจร

N-Squared eCommerce คือบริษัทที่เล็งเห็นโอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจของอุตสาหกรรมนี้ จึงสร้างธุรกิจ Parkemech ขึ้นมา

ที่มาของปัญหา

N-Squared eCommerce สร้างแบรนด์ Parkemech โดยมีเพียงแค่เงินทุน,สินค้า และ เว็บไซต์ แต่ยังขาดองค์ความรู้เชิงลึกในการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ จึงทำให้การทำธุรกิจจึงเป็นไปอย่างยากลำบาก ทางผู้วิจัยจึงเข้ามารับช่วงต่อเพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของ Parkemech ได้แก่ Facebook Page และ Shopee

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจ Custom Mechanical Keyboard และส่งมอบให้บริษัท NSQเพิ่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ของธุรกิจ Custom Mechanical Keyboardเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทเอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด

กระบวนการทำงาน

การพัฒนาเว็บไซต์ / Facebook Page / Shopee  ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่วิเคราะห์   เราได้ทำการวิเคราะห์ธุรกิจ ParkeMech โดยใช้กลุยทธ์ SWOT / Six Force และ Business Model Canvas เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา เว็บไซต์ / Facebook Page / Shopee

ช่องทางการประชาสัมพันธ์

Facebook Fanpage

Facebook Page จะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โดยเราได้สร้าง Content โดยใช้แนวทางตามทฤษฎี Customer Journey ดังนี้

1.การสร้างความรับรู้ (Awareness) สร้างความรับรู้ด้วยการนำจุดเด่นของแบรนด์มานำเสนอ โดยนำจุดเด่นของแบรนด์ที่มีความเป็นกันเอง เข้าถึงได้ง่ายเหมือนสนทนากับเพื่อน แนะนำการใช้งานสินค้าคล้ายบทสนทนาเป็นกลุ่ม แฝงความตลกขบขัน

2.การพิจารณา (Consideration) มีความสำคัญเพราะเป็นคอนเทนต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกได้รับประโยชน์ ใช้ประกอบการได้และตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น เป็นการทำคอนเทนท์ที่แนะนำตัวสินค้าซึ่งเป็น niche market มีรายละเอียดที่เยอะและต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกซึ่งคู่แข่งอื่น ๆ ในประเทศไทยยังไม่ค่อยนำเสนอ

3. การซื้อสินค้าหรือบริการ (Purchase) เป็นการมาบอกเล่าสินค้าตัวใหม่ ๆ ที่นำมาขาย ซึ่งปกติร้านอื่นจะมีทางเลือกให้ลูกค้าเลือกน้อย แต่ ParkeMech พร้อมไปด้วยทางเลือกที่หลากหลายกว่า เช่น ปกติ สินค้าสวิทช์คีย์บอร์ดจะขายเป็นชุดละ 10 เม็ด แต่ทางร้านขายทีละ 1 เม็ด รองรับทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นแค่สนใจซื้อมาเพื่อทดลองใช้หรือแม้กระทั่งเพียงแค่อยากสะสม

4. การใช้งานสินค้า (Usage) นำเสนอภาพไอเดียการใช้งานสินค้า เป็นตัวอย่างให้กับลูกค้า มีความสำคัญในการสร้างภาพแนวคิดที่สมจริง มีจุดประสงค์เพื่อการปิดการขายที่ง่ายขึ้น เป็นการลองนำอุปกรณ์ในร้านมา Mix & Match มาเป็นคีย์บอร์ดแบบต่าง ๆ เป็นไอเดียให้ลูกค้าดู

5. การกลับมาซื้อซ้ำ (Loyalty) ในอุตสาหกรรมของธุรกิจนี้จะมีสินค้าบางตัวที่มีอัตราการผลิตต่อปีที่ต่ำมาก ส่งผลให้ราคาในการ Resell สูงมาก ทางร้านจึงจะมีช่วงที่ลดราคาสินค้า Flash Sale อยู่บ่อยครั้ง

ช่องทางการขาย

E-Marketplace : Shopee

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการวิจัย

Business Strategies : การวางแผนธุรกิจจากการทำกลยุทธ์ Six Force, SWOT และ Business Model Canvas ทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการทำธุรกิจทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งสามารถทำให้การทำธุรกิจเกิดขึ้นได้อย่างง่ายมากขึ้นและรู้ว่าภาพรวมของแบรนด์เราเองและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการเติบโตขององค์กร

Website : เป็นช่องทางที่ธุรกิจจะมีอิสระมากที่สุด สามารถต้องการอะไรก็ทำได้เลย จึงเป็นช่องทางที่จะแสดงตัวตนของแบรนด์ได้มากที่สุด

Social Media : ทฤษฎี Customer Journey มีความสำคัญในตลาดยุคดิจิทัล เพราะว่าปัจจุบัน ผู้บริโภคมักจะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ทำให้การทำ Content ตามทฤษฎีนี้จะทำให้โน้มน้าวพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าได้ถูกช่วงเวลาและถูกวิธี และเนื่องจากข้อมูลของตลาดนี้ในประเทศไทยยังหาได้น้อย ทำให้ธุรกิจที่ได้เริ่มทำก่อนจะได้เปรียบ ซึ่งปัจจุบัน Social Media มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในไทย เนื่องจากเป็นช่องทางที่สะดวกทั้งการพูดคุยกับร้านค้า และ รับข้อมูลจากร้านค้า

E-Marketplace : Shopeeกลุ่มผู้บริโภคในไทยมีความพึงพอใจกับการซื้อบน Shopee มีการบริโภคสินค้าในช่องทางนี้เป็นจำนวนมากและเป็นร้านแนะนำ การมีความน่าเชื่อถือมากจากการรีวิวของลูกค้าจากสินค้าจริง มีระบบความปลอดภัยที่ดีในการซื้อ ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และขายการตั้งชื่อสินค้าภายในช่องทาง Shopee ควรสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากการทำ SEO (Search Engine Optimization) และการใช้เครื่องมือหา Trends เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจด้วยการใช้ Keyword ผ่าน Shopee Ads ได้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น