ปี พ.ศ. 2566

TCAS 66 รูปแบบที่ 2 : Quota Upload Portfolio

TCAS 66 รูปแบบที่ 2 : Quota

 • สมัครและชำระค่าธรรมเนียม
  เปิดรับสมัคร 13 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทาง https://admission.swu.ac.th
  ***ผู้สมัครจำเป็นต้องสมัครและชำระเงินก่อนอัปโหลด PORTFOLIO
  ***ผู้สมัครต้องอัปโหลดไฟล์ PORTFOLIO ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ก่อนเวลา 23.59 น.
 • ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร (ฉบับเต็ม)
  ได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php?nid=469

      *** สำหรับใน PORTFOLIO ผู้สมัครจะต้องใส่เอกสาร : การรับรองความถูกต้องของข้อมูลการสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญา Download


โครงการที่เป็นรับสมัคร

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
 • โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย"
 • โครงการนักกีฬา

>>>อัปโหลด PORTFOLIO : โครงการผู้มีทักษะพิเศษ<<<

วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิชาเอกการผลิตเพื่อภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์

>>>อัปโหลด PORTFOLIO : โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย"<<<

วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิชาเอกนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิชาเอกการผลิตเพื่อภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์

>>>อัปโหลด PORTFOLIO : โครงการผู้นักกีฬา<<<

วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม