ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Web Application : Heart Alert

ชื่อผลงาน : Heart Alert
ประเภทผลงาน : แอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชัน
Concept : Heart Alert พร้อมช่วยเหลือคุณในยามฉุกเฉินขณะวิ่งมาราธอน

แอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชันเพื่อแจ้งเตือนภาวะฉุกเฉินของนักวิ่งระหว่างวิ่งมาราธอน โดยการวิเคราะห์ภาวะความเสี่ยงของนักวิ่งระหว่างวิ่งมาราธอน ผ่านแอปพลิเคชันโดยใช้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ(Heart rate) เป็นเกณฑ์หลักในการวิเคราะห์ควบคู่กับปัจจัยรองอื่นๆ จากนั้นจะแสดงผลความเสี่ยงในรูปแบบเรียลไทม์ไปยังเว็บ

แอปพลิเคชันของผู้จัดงานวิ่งมาราธอน เพื่อสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือนักวิ่งที่เกิดภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถระบุตำแหน่งและแสดงโปรไฟล์ของนักวิ่งเพื่อสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นแอปพลิเคชันช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินของนักวิ่งและเป็นยังส่วนเสริมให้ผู้จัดงานวิ่งทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นอีกด้วย
ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- ณัฐกฤตา ตาสุยะ
- ณัฐพร ประทุมสูตร