ปี พ.ศ. 2563

[โครงการบริการวิชาการฯ] ทำความรู้จัก "ผู้ประสานงานหลังการผลิตภาพยนตร์" (Post Producer)

[ โครงการบริการวิชาการ : สื่อประชาสัมพันธ์คุณลักษณะวิชาชีพของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน ]

มาทำความรู้จักอาชีพต่างๆ ในสายงานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ให้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ การทำงานแต่ละตำแหน่ง

โดยเฉพาะน้องๆ ม.6 ที่กำลังจะตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตในอนาคต เพื่อเลือกวิชาเอกที่ตรงกับอาชีพที่ต้องการประกอบในอนาคต

ในตอนที่ 7 เราพาไปทำความรู้จักกับ นั่นคือ "ผู้ประสานงานหลังการผลิตภาพยนตร์"

เนื้อหา : ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง
โดย : สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 

- - - -

 

ทำความรู้จัก "ผู้ประสานงานหลังการผลิตภาพยนตร์"

ผู้ประสานงานหลังการผลิตภาพยนตร์ (Post Producer) มีหน้าที่ประสานงานร่วมกับ Producer เพื่อวางแผนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงาน Post Production ทั้งหมด

รวมทั้งวางแผน ประสานงาน กำกับ ติดตาม การทำงานกับทีมงาน Post Production และสามารถให้คำแนะนำนำเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์สำหรับทำเทคนิคพิเศษได้

 

. . .

 

[หน้าที่ของ Post Producer]

• ทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับ Producer เพื่อวางแผนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงาน Post Production ทั้งหมด
• จัดหาทีมงานในส่วนงาน post production ทั้งหมด ทั้งด้านภาพ เสียง กราฟิก เทคนิคพิเศษ และการทำต้นฉบับ
• วางแผนจัดการงบประมาณในส่วน Post Production ได้แก่ การสร้างเพลงประกอบภาพยนตร์ การตัดต่อ การทำเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์ การปรับแต่งสี การผสมเสียง การผลิตต้นฉบับ
• จัดทำตารางการทำงานในส่วน Post Production ของทีมงานและผู้เที่เกี่ยวข้องได้แก่ วางแผนการทำงานร่วมกับทีมงาน Production สำหรับภาพยนตร์ที่ต้องทำเทคนิคพิเศษ, ติดตามนัดหมายการตรวจสอบและแก้ไขงานในกระบวนการ Post Production

 

. . .

 

[ต้องบุคลิกลักษณะใด ถึงจะเหมาะเป็น Post Producer]

• เป็นคนชอบดูหนัง ชอบฟังเพลง ชอบศึกษาเบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์และเทคนิคพิเศษ
• ชอบทำงานด้าน Post Production และมีความเข้าใจกระบวนการทำงาน Post Production
• มีความรอบคอบ ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ตรงต่อเวลา มีทักษะการสื่อสารที่ดี
• ต้องการทำงานด้านภาพยนตร์ ชอบประสานงาน จดบันทึก ติดตามงาน แต่ไม่จำเป็นต้องชอบการออกกองถ่าย
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการบริหารจัดการเวลาที่ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

#CinemaSWU
#COSCISWU #ทีมมศว