ปี พ.ศ. 2563

[แนะนำวิชาเอก] การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ : Economics Communication

หลักสูตรความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ คณะเศรษฐศาสตร์

พบกับวิชาเอกใหม่ จากหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์
(Economics Communication)


เปิดมิติและมุมองใหม่ของพลังการสื่อสาร
ตอบโจทย์กระแสสังคมและเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์
ผ่านการเรียนรู้ทั้งสองศาสตร์

สร้างความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ
เพื่อสื่อสารข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่ชาญฉลาด
ผ่านทุกรูปแบบ Platform
พร้อมการบริหารและจัดการในทุกสถานการณ์
ก้าวไปสู่แวดวงเศรษฐกิจระดับประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11269, 11270 หรือ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)


#COSCIEconComm #COSCISWU
#ทีมมศว #dek64 #SWUOPH2020