ปี พ.ศ. 2564

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ หัวข้อ Propaganda

  Propaganda , Is that you? 

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ หัวข้อ Propaganda
โดย...พาฝัน จันทเดช นิสิตชั้นปีที่ 4
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


รู้หรือไม่ว่า Propaganda ไม่ได้มีแค่ด้านร้ายเสมอไป? พลังแห่งโฆษณาชวนเชื่อถูกใช้หลากหลายด้านใน Social Media กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เสพเเล้วทำให้ รู้สึกกระตุกจิตกระชากใจ บางครั้งที่เรารู้สึกว่า Propaganda คือเชื้อร้ายบ่อนทำลายสังคม อาจเพราะเรากำลังถูก Propaganda อยู่ก็เป็นได้ พบกับสื่อ Motion graphic สไตล์ COMIC เพื่อตระหนักถึงผลกระทบและการใช้ Propaganda ในสังคมออนไลน์มีการ Design Character จากเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อออกมาในรูปแบบของปีศาจทั้งหมด 10 ตัว ที่จะคอยแฝงตัวทำบางอย่างใน Motion graphic และเพิ่ม illustration เพื่อขยายเนื้อเรื่องหลักและซ่อนความหมายจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ Propaganda นอกจากนี้ยังมี Ads 3 ชิ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า เราบริโภคสื่อที่ถูกปรุงเเต่งด้วย Propaganda เหมือนกับการบริโภคอาหารที่มีรสชาติอร่อย
ผลงาน Thesis ของ

น.ส.พาฝัน จันทเดช

นิสิต ปี.4

วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ