ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] ผลิตภัณฑ์ : Saren (สะเร็น) - จ.สุรินทร์

คลิปวิดีโอชิ้นนี้ได้เชื่อมเรื่องราวระหว่างจังหวัดสุรินทร์และสินค้าแบรนด์สะเร็น โดยเล่าเรื่องราวถึงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ผ่านหญิงสาวสองคน ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นตัวแทนของผู้คนในจังหวัดสุรินทร์ที่เติบโตและรักในวัฒนธรรมของตนเอง ส่วนผู้หญิงอีกคนเป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและหลงใหลในวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ วิดีโอชิ้นนี้ได้นำเสนอในภายใต้ Concept "หนึ่งเสน่ห์ สองสไตล์ ความงามแห่งวัฒนธรรม"ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นายนนทนัตถ์ ปิติวรรณ
- นายนพกร ธนเศรษฐเดชา
- นางสาววิมลสิริ เพชรอุด