ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] ผลิตภัณฑ์ : บางระช่อน - จ.สิงห์บุรี

สิงห์บุรี เมืองทางผ่านที่ไม่อาจมองข้าม มนต์เสน่ห์ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ คือตำนานบางระจันและปลาช่อนแม่ลา สองสิ่งที่ถูกรวมเป็นหนึ่งเดียว สู่ boxset รวมของดีแปรรูป ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรีอันเลื่องลือมายาวนาน นามว่า "บางระช่อน"

วิดีโอนี้ได้รวบรวมเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังของจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ และสินค้าที่เลื่องชื่อ อย่างปลาช่อนแม่ลา ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่งดงามของวัดเก่าแก่โบราณ แวะสักการะและเสริมดวงเพื่อเป็นสิริมงคล
ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นายอลงกรณ์ เหลืองอาภรณ์เลิศ
- นางสาวหนึ่งฤทัย สุขเอี่ยม