ปี พ.ศ. 2563

[บริการวิชาการฯ] Well - Being Trend “ เทรนด์แห่งความผาสุข”

บทความโดย อ.ดร วรรณยศ บุญเพิ่ม
ภาพประกอบโดย อ.อภิชญา อังคะวิภาต

สาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


ในยุคที่โลกและประเทศของเรากำลังมีปัญหามากมายรุ่มเร้าอยู่นั้น Well-being Trend หรือเทรนด์แห่งความผาสุก นับว่าเป็นอีกหนึ่งของช่องทางที่น่าสนใจ ทั้ง คนยุคใหม่ หลากหลายอาชีพ รวมไปจนถึงผู้ประกอบการ เทรนด์นี้จะมีรูปแบบอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ใครเป็นคนได้ประโยชน์จาก เทรนด์นี้ 


Download เอกสาร