ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Music Video : สารทดแทนความหวาน (น้ำตาลเทียม) กับอันตรายที่คาดไม่ถึง

“น้ำตาลกินมาก ๆ ก็อ้วนน้ำตาลเทียมกินมากๆ ...ก็อันตราย”

อาหารและเครื่องดื่มมากมายล้วนต้องเพิ่มความหวานด้วยการใส่น้ำตาล หวานมากหรือหวานน้อยก็แล้วแต่ความชอบกันไป แต่เมื่อโลกพัฒนามากขึ้น จึงมีสิ่งที่เรียกว่าสารทดแทนความหวาน หรือน้ำตาลเทียมขึ้นมาเพื่อทำให้การบริโภคน้ำตาลที่เป็นสาเหตุของความอ้วนลดลง เปลี่ยนเป็นการบริโภคน้ำตาลเทียมแทน

แต่หารู้ไม่ว่าน้ำตาลเทียมนี้ถ้าหากบริโภคเข้าไปมาก ๆ จนเกิดการสะสมจะสามารถเกิดอันตรายได้เหมือนกันผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นางสาวจิรนันท์ พิบูลสวัสดิ์
นางสาวศุภนิดา สุขรัตน์