ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Application : Seedoc

ชื่อผลงาน : Seedoc
ประเภทผลงาน : แอปพลิเคชัน
Concept : ระบบประเมินอาการเบื้องต้น ที่ช่วย ลดเวลา ประมวลผลไว เตรียมพร้อมนัดแพทย์ได้ทันที

แอปพลิเคชันที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการประเมินอาการเบื้องต้นบริเวณท้อง โดยใช้คำถามในการประเมิน เพื่อคาดคะเนความน่าจะเป็น และความเสี่ยงในการเกิดโรคนั้นๆ รวมถึงแอปพลิเคชันนี้ยังสามารถทำการจองนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น และรู้แนวทางในการเฝ้าระวังสุขภาพ
ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- หทัยทัต บรรจงทอง
- กิลมี ยีตา