ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Website & Social Media Marketing : LookChine

ชื่อผลงาน : LookChine
ชื่อ Thesis : การพัฒนาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย (LookChine)
Concept : เคล็ดลับเสริมความเฮงสไตล์จีน

เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยและความเชื่อเรื่องการเสริมสิริมงคลจีน อีกทั้งมีบริการรับจัดเตรียมและจัดส่งสินค้าสำหรับการประกอบพิธีกรรมจีนผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- นายธนดล ศรีอุทารวงศ์
- นางสาวปทิตตา เทเวศม์อุดม