ปี พ.ศ. 2562

ภาพยนตร์สั้น No One Knows - โลกนี้ไม่มีใครรู้

ท่ามกลางสังคมที่หลากหลาย มนุษย์เราจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในแง่ ต่างๆ “ปลายฟ้า” ก็เป็นหนึ่งในเด็กวัยเจริญเติบโตที่กำลังเรียนรู้สิ่งเหล่านั้น ทว่า สังคมกลุ่มใหญ่กลับสร้าง บรรทัดฐานให้แก่เธอ ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม ความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นช้าๆและอัดแน่นอยู่ภายใน มันบีบให้เธอแปลก