ปี พ.ศ. 2563

[Thesis] Application : E-Care

ชื่อผลงาน : E-Care
ประเภทผลงาน : แอปพลิเคชัน
Concept : เป็นตัวช่วยสำหรับผู้สูงอายุให้การเดินทางของคุณ ไม่เดียวดายอีกต่อไป ในรูปแบบของ Time banking

แอปพลิเคชันธนาคารเวลาจิตอาสาเพื่อผู้สูงอายุให้บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุโดยจิตอาสา สามารถให้บริการผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยสามารถระบุพิกัดต้นทาง-ปลายทางที่ต้องการไป อีกทั้งยังสามารถเลือกจิตอาสาได้ตามใจคุณ เพื่อเป็นตัวช่วยให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย
- ชญานันท์ ศรีนิธิกีรติสาธร
- ณริฎฐา อัศวสุนทรางกูร