ปี พ.ศ. 2562

แอนิเมชั่นสั้น สถาปัตยกรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

3D Animation ที่จะบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของสถาปัตยกรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบกับการเคลื่อนไหวของสถาปัตยกรรมแต่ละแห่งซึ่งแตกต่างกันออกไป